Վերադառնալ

«Քան» ակադեմիա

Անվճար կրթություն՝ հասանելի ամենքին և ամենուրեք

«Այբ» կրթական հիմնադրամը կրթության հավասար հնարավորություններ ստեղծելու նպատակով 2017–ից հայերենով տեղայնացնում է աշխարհի ամենամեծ առցանց կրթական հարթակի՝ «Քան» ակադեմիայի շտեմարանը։

Համաշխարհային կրթության այս հարթակը հասանելի է աշխարհի 190 երկրում, 50 լեզվով և ունի 135 մլն օգտատեր։ Հարթակն ինքնակրթության և հիբրիդային կրթության հսկայական գործիքակազմ է ապահովում սովորողների, ուսուցիչների և ծնողների համար։ Առարկայական բոլոր նյութերը համապատասխանեցված են ՀՀ հանրակրթության պետական չափորոշչին։

Այժմ հայալեզու սովորողներին հասանելի դասընթացներն են՝ արվեստ և հումանիտար գիտություններ, գիտություն, զրույցներ խառը ուսուցման մասին, SAT թեստի նախապատրաստում (անգլերենով), ծրագրավորում, կարիերա և ավելին, կենսաբանություն, համակարգչային գրագիտություն, մաթեմատիկա, տնտեսագիտություն և ֆինանսներ, «Քան» ակադեմիան մանկավարժների համար, քիմիա, ֆիզիկա։

ՀՀ-ում և Արցախում կրթական բոլոր հնարավորությունների արդյունավետ յուրացումն ու տարածումն ապահովելու համար «Քան» ակադեմիայի հայաստանյան թիմը պարբերաբար իրականացնում է՝
•   անցանց և առցանց աշակերտական և ուսուցչական աշխատարաններ,
•   վերապատրաստումներ, շրջայցներ և դասընթացներ,
•   ճանաչողական հանդիպումներ, մրցույթներ, այլ միջոցառումներ։

Սոցիալական, անվտանգային, ֆիզիկական սահմաններն ու սահմանափակումները կարող են խոչընդոտել երեխաների ուսումնառությունը և ազդել կրթության որակի վրա։ ՀՀ բոլոր մարզերի և Արցախի սովորողների համար հավասար կրթական հնարավորությունների ապահովմանն է ուղղված «Քան» ակադեմիայի հայալեզու հարթակը։ Այն ապահովում է անվճար, համաշխարհային կարգի մրցունակ, հայալեզու կրթություն բոլոր սովորողների համար անկախ տարիքից և գտնվելու վայրից։ Միայն հեռախոս և համացանց ունենալով՝ հարթակի յուրաքանչյուր այցելու կարող է սովորել ամեն ինչ։

 

Ինչ է տալիս «Քան» ակադեմիան
 

Սովորողին 

 • Անհատականացված ուսումնառություն 
 • Ինքնակրթություն՝ գործնական ու խաղային վարժությունների, տեսադասերի միջոցով
 • Վստահելի բովանդակություն՝ հիմնված արդի ու վստահելի աղբյուրների վրա

 

Ուսուցչին 

 • Ավանդական կրթության արդյունավետ լրացում՝ հիբրիդային ուսուցման արդի մեթոդների ու փորձի կիրառմամբ
 • Երեխաների առաջադիմությունը վերահսկելու և ստուգելու հնարավորություն
 • Սովորողների գիտելիքային բացերը հայտնաբերելու և լրացնելու գործիքակազմ

 

Ծնողին 

 • Երեխայի առաջադիմությանը հետևելու հնարավորություն 
 • Երեխայի հետաքրքրությունները բացահայտելու գործիք 
 • Կրթությունը համատեղ ընտանեկան ժամանցի և առօրյայի մաս դարձնելու միջոց

Մենք խրախուսում ենք ուսուցիչներին, սովորողներին և ծնողներին գրանցվել և օգտագործել առցանց դասարանի, ինքնակրթության և վարպետության ուսուցման բոլոր հնարավորությունները։

Գրանցումը թույլ է տալիս՝

 • անհատականացնել սովորելու տեղն ու ժամը,
 • պահպանել առաջընթացն ու գործողությունները,
 • օգտվել սովորելու, առաջադիմությունը բարելավելու և վերահսկելու ողջ գործիքակազմից և մեթոդաբանությունից։

Յուրաքանչյուր աշակերտ և ուսուցիչ սեփական փորձառությամբ և օրինակով ունակ է նպաստելու «Քան» ակադեմիայի առաքելության իրականացմանը՝ սովորելու հավասար հնարավորությունները բոլորին հասանելի դարձնելուն։ Ճանաչվելով «Քան» ակադեմիայի դեսպան-ուսուցիչ և դեսպան-աշակերտ՝ հարթակի ակտիվ օգտատերերը՝

 • դառնում են համայնքային շահառուներին կապող օղակ,
 • իրականացնում են փորձի փոխանակում, 
 • դուրս են բերում հարթակի գործիքների կիրառման լավագույն լուծումները, 
 • ներկայացնում են  հարթակի ռեսուրսներն ու գործիքները իրենց համայնքում,
 • տարածում են «Քան» ակադեմիայի ծրագրային թարմացումներն ու նորությունները։

Այսօր «Քան» ակադեմիայի հայալեզու հարթակն ունի՝
•    4 300 տեսանյութ,
•    2 114 000 դիտում,
•    782 962 այցելու,
•    35 409 սովորող,
•    10 514 ուսուցիչ,
•    4 090 ծնող։


Հարթակում նոր նյութերի տեղադրմանը զուգընթաց շարունակվում են առկա ռեսուրսների որակի վերահսկումն ու բարելավումը՝ ապահովելու կրթական լավագույն փորձառությունը ամենքի համար։

Օգտակար նյութեր ու հղումներ
Անվճար, համաշխարհային կարգի կրթություն՝ հասանելի ամենքին, ամենուրեք