Հաշվետվություններ և էլ. նյութեր

Զեկույցներ և էլ. նյութեր

Այս բաժնում զետեղում ենք «Այբ» կրթական հիմնադրամի եռամսյակային ու տարեկան հաշվետվությունները, էլեկտնորային գրքույկները, այլ նյութեր, որոնք առավել ամփոփ ներկայացնում են մեր գործունեությունը:

Տարեկան հաշվետվություն «Այբ» կրթական հիմնադրամ 2022

Աուդիտի արդյունքներ 2022

Տարեկան հաշվետվություն «Այբ» կրթական հիմնադրամ 2021

Մեր 15 տարիների ազդեցությունը

Տարեկան հաշվետվություն «Այբ» կրթական հիմնադրամ 2020 թ.

«Այբ» կրթական հիմնադրամ Ֆինանսական հաշվետվություն 2020

Տարեկան հաշվետվություն «Այբ» կրթական հիմնադրամ 2019 թ.

 

Նվիրատվություն «Մենք ենք, մեր սահմանները. բոլորս Արցախի համար» դրամահավաքին

«Քեյ-Փի-Էմ-Ջի Արմենիա» ՍՊԸ-ի անկախ աուդիտորական եզրակացություն
2019 թ.

«Այբ» կրթական հիմնադրամի ֆինանսական հաշվետվություն
2019 թ.

Տարեկան հաշվետվություն
«Այբ» կրթական հիմնադրամ
2018 թ.

«Քեյ-Փի-Էմ-Ջի Արմենիա» ՓԲԸ-ի անկախ աուդիտորական եզրակացություն և
«Այբ» կրթական հիմնադրամի ֆինանսական հաշվետվություն
2017 թ․

«Քեյ-Փի-Էմ-Ջի Արմենիա» ՓԲԸ-ի անկախ աուդիտորական եզրակացություն և
«Այբ» կրթական հիմնադրամի ֆինանսական հաշվետվություն
2016 թ․

«Այբ»-ի եռամսյակային հաշվետվություն, 2016, 2017, 2018 թթ.

Հաշվետվություն
«Այբ» կրթական հիմնադրամ
2017 թ.

Հաշվետվություն
«Այբ» կրթական հիմնադրամ
2016 թ.

Ֆինանսական հաշվետվություն
«Այբ» կրթական հիմնադրամ
2016 թ.

Ամփոփ հաշվետվություն
«Այբ» կրթական հիմնադրամ
2006-2015 թթ.

Ֆինանսական հաշվետվություն
«Այբ» կրթական հիմնադրամ
2007-2015 թթ.

«Այբ» կրթական հանգույցի գիտության և տեխնոլոգիայի կենտրոն

«Այբ» դպրոցի 2016-2017 ուսումնական տարվա հաշվետվություն

Ֆինանսական հաշվետվություն
«Այբ» դպրոց
2016-2017 ուստարի

«Այբ» դպրոցի ձեռքբերումների ժամանակացույց
2011-2016 թթ․

«Այբ» կրթական հանգույց 3D անիմացիա

Կրթության գերազանցության ազգային ծրագիր
Հանրային լսումների ամփոփում
2014 թ. նոյեմբեր - 2015 թ. մարտ

Արարատյան բակալավրիատի դպրոցների ընտրության գործընթացի
հանրային իրազեկման փուլի ամփոփում
2016 թ. նոյեմբեր - դեկտեմբեր

Կրթության գերազանցության ազգային ծրագրի 2016 թ․-ի տարեկան հաշվետվություն

Կրթության գերազանցության ազգային ծրագրի հաշվետվություն
2017 թ․ առաջինից չորրորդ եռամսյակների համար

Կրթության գերազանցության ազգային ծրագրի
հաշվետվություն
2018 թ․ առաջինից երրորդ եռամսյակների համար

Արարատյան բակալավրիատի գրքույկ

Կրթության գերազանցության ազգային ծրագրի ամփոփ ֆինանսական տվյալներ

Ինչպես դառնալ Արարատյան բակալավրիատի դպրոց
Ծրագրին անդամակցելու ուղեցույց

Սբ. Թարգմանչաց եկեղեցի

«Այբ» կրթական հիմնադրամի կանոնակարգ

Էթիկայի վերաբերյալ առաջարկներ

«Այբ» կրթական հիմնադրամի կանոնադրություն

ՀԽ ձևավորման գործընթացի համառոտ նկարագրությունը (սահիկաշարով)