Քիմիկոսների ուսանողական մրցաշար - Մեր նախագծերը | «Այբ» կրթական հիմնադրամ
  • Քիմիկոսների ուսանողական մրցաշար
  • Քիմիկոսների ուսանողական մրցաշար
  • Քիմիկոսների ուսանողական մրցաշար
  • Քիմիկոսների ուսանողական մրցաշար

Քիմիկոսների ուսանողական մրցաշար

«Այբ» կրթական հիմնադրամը ստեղծում է Քիմիկոսների ուսանողական մրցաշար, որը նպատակ ունի աճեցնելու երիտասարդների հետաքրքրությունը քիմիայի նկատմամբ և նպաստելու մեր երկրում քիմիայի զարգացմանը, նոր մասնագետների ներգրավմանը և հասարակության մեջ քիմիա մասնագիտության դերի մեծացմանը։

 

Քիմիկոսների ուսանողական մրցաշարը «Այբ» կրթական հիմնադրամի առաջին ծրագիրն է, որն ուղղված է բարձրագույն կրթության ոլորտում տաղանդավոր երիտասարդների բացահայտմանը: «Այբ»-ն առաջին անգամ դուրս է գալիս դպրոցական մրցույթների կազմակերպման ոլորտից և իր ծրագրերն ուղղում նաև բարձրագույն կրթության ոլորտում առկա խնդիրների լուծմանը: Քիմիկոսների ուսանողական մրցաշարը 2010 թ.-ից դպրոցականների համար կազմակերպվող Պատանի քիմիկոսների համահայկական  մրցաշարի (ՊՔՀՄ) տրամաբանական շարունակությունն է։ Արդեն 10 տարի «Այբ» կրթական հիմնադրամը կազմակերպում է դպրոցականների կողմից սիրված այս մրցաշարը, որին մինչ օրս մասնակցել է 283 թիմ (ներառյալ 2019-2020 թթ. մրցաշարին գրանցված թիմերը), 1415 աշակերտ և ավելի քան 280 ուսուցիչ։ «Այբ» կրթական հիմնադրամը արդեն երեք տարի հնարավորություն է ընձեռում մեր երեխաներին ներկայացնելու իրենց և մեր երկիրը նաև միջազգային հարթակում՝ մասնակցելով Պատանի քիմիկոսների համաուկրաինական մրցաշարին. վերջին երկու մրցաշարերից մեր երեխաները վերադարձել են երրորդ կարգի դիպլոմներով և անվանական պատվոգրերով։ Հենց Պատանի քիմիկոսների համահայկական մրցաշարի հաջողված փորձի վրա է հիմնված ուսանողական մրցաշարը։ 

 

Քիմիկոսների ուսանողական մրցաշարը թիմային մրցույթ է, որում բակալավրիատի և մագիստրատուրայի՝ քիմիայով հետաքրքրվող ուսանողները կդրսևորեն բարդ քիմիական խնդիրներ լուծելու, լուծումները համոզիչ ձևով ներկայացնելու, գիտական քննարկումներ վարելու իրենց ունակություններն ու հմտությունները: Մրցաշարը հնարավորություն կտա արդի քիմիական խնդիրների լուծման գործընթացը տեղափոխելու ուսանողական հարթակ և պահելու այդ նույն ոգևորվածությունը և ստեղծագործ մոտեցումներն ուսման գործընթացում։

Արդյունքում ակնկալում ենք ընդլայնել ուսանողների ներգրավվածությունը գիտարտադրական գործունեության մեջ, ձևավորել ուսանողական թիմեր` արդի գիտական և տեխնոլոգիական խնդիրներ լուծելու համար, նպաստել ուսանողներին ընկերություններում և հետազոտական ինստիտուտներում աշխատանքի տեղավորելուն։

 

Ծանոթացե՛ք մրցաշարի կարգին և առաջադրանքներին այստեղ

 

Քիմիկոսների մրցաշարերի մեր կայուն գործընկերն ու աջակիցը «Կոնվերս բանկն» է։
 

Դիտե՛ք Պատանի քիմիկոսների համահայկական մրցաշարի վերաբերյալ «Այբ» կրթական հիմնադրամի պատրաստած տեսաֆիլմը՝ գնահատելու մեր անցած ճանապարհը և արժևորելու այս մասնագիտությունն ու գիտությունը՝ որպես մեր տնտեսության մի շարք կարևոր ճյուղերի, արտադրության ոլորտի ու բժշկության շարժիչ ուժ։


Դիտե՛ք նաև Քիմիկոսների ուսանողական առաջին մրցաշարի վերաբերյալ «Այբ» կրթական հիմնադրամի պատրաստած տեսաֆիլմն այստեղ: